Onze maatschappij is divers, kleurrijk en voortdurend in beweging

Met Senioren Belang proberen wij om Drenthe een zorgzaam, veilig en bereikbaar gebied voor senioren te laten zijn, met schoon water, een beschermde natuur en levensruimte voor mens en dier.

De belangrijkste aandachtspunten van Senioren Belang liggen in willekeurige volgorde bij: de zorg, onze woonomgeving, veiligheid, werkgelegenheid, infrastructuur en vervoer, leefbaarheid, cultuur, andere energiebronnen, natuur en milieu.

Momenteel maakt Senioren Belang zich in de persoon van lijsttrekker Bé Hoeksema op om voor de komende provinciale staten verkiezingen op 20 maart een goed resultaat te boeken.

Wilt u ook u mening of uw stem laten horen ga dan met Senioren Belang in gesprek. Breng uw ideeën bij ons onder de aandacht. Of lever als lid een bijdrage aan een verdere ontwikkeling van Senioren Belang en de maatschappij waarin wij leven. Als lid van Senioren Belang wordt u uitgenodigd voor de ledenvergaderingen en overige, door Senioren Belang georganiseerde, activiteiten.

De kosten voor het lidmaatschap bedragen € 25,– per persoon per jaar. Het lidmaatschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van het kalenderjaar. Wij zien uw aanmelding met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

(NB. Het is ook mogelijk om donateur te worden. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot het bestuur.)

 

Info : B. Hoeksema, fractievoorzitter

Tel   : 06-22674283

Mail  : jasmijn25.001@hetnet.nl